o סיור בנושא המגוון הביולוגי

o סיור בנושא השפעת האדם על החברה והסביבה בעמק החולה

 

פעילות בנושא נדידה

ציפורה היא ציפור החיה בארצות אירופה, אך כשהסתיו מגיע היא נאלצת לעזוב את ביתה ולנדוד למרחקים. לאן היא נודדת? היכן היא עוברת בנדודיה? מתי היא חוזרת? ומה היא עושה בחודשי הקיץ? כל זאת ועוד ישמעו הילדים מפיה של ציפורה ויהפכו אף הם לחלק מההצגה.

פעילות בנושא סביבות חיים

באמצעות הצגה, משחק וסיפור יכירו התלמידים את המאפיינים של הקרפדה, השועל והעורב וסביבות החיים שלהם. התלמידים יבינו שישנן סביבות חיים שונות ושלכל בעל חיים יש את סביבת החיים המתאימה לו.