סיור בדגש תקופת המקרא – התיישבות שבטי ישראל

סיור בדגש "עולם מעשי ידי אדם"

סיור בדגש קשרי קיום בעולם החי

 

פעילות בנושא הקן – ביתם של הציפורים

סיק וסק הם זוג סיקסקים המסבירים לילדים על חיזור, בניית קן וגידול צאצאים. הילדים לומדים על סוגים שונים של קנים וצורות שונות של קינון באמצעות משחק והנאה.

פעילות בנושא סביבות חיים

באמצעות הצגה, משחק וסיפור יכירו התלמידים את המאפיינים של הקרפדה, השועל והעורב וסביבות החיים שלהם. התלמידים יבינו שישנן סביבות חיים שונות ושלכל בעל חיים יש את סביבת החיים המתאימה לו.