מורכב מאלפי גיליונות עליהם פרושים צמחים ממשפחות שונות. האוסף סגור לקהל הרחב, ומיועד למחקר.