סיור בדגש תקופת המקרא – התיישבות שבטי ישראל

סיור בדגש "עולם מעשי ידי אדם"

סיור בדגש קשרי קיום בעולם החי